Välkommen till din nya kundportal

När vi skapat a-note har vi lagt stor vikt vid kundportalen. Vi anser nämligen att de absolut viktigaste i ett byggprojekt är beställaren. Här har vi skapat en portal för dig där du har full transparens i projektet. Med full transparens menar vi tillgång till all information i projektet så som kontaktuppgifter, produktblad, dagböcker, egenkontroller och mycket mer.

Se till att bli inbjuden

Du blir inbjuden till a-note genom din entreprenör och när du väl fått det är det här vad du kan förvänta dig

Uppföljning och historik

Ibland vill man i efterhand gå tillbaka i ett projekt och söka information, vilket material var de egentligen som användes? Vem var de vi hade kontakt med? Detta hittar i din kundportal, idag och i framtiden.

Godkänt och klart, direkt

Tilläggsarbeten skickas till dig digitalt och du går själv in och läser, ställer frågor och slutligen godkänner eller avslår en ÄTA. Nu blir det inte längre någon diskussion om vad som gäller.

Inga krångliga fakturor

Slipp sitta och tyda oklara och ostrukturerade fakturor. I a-note kan du själv gå in och söka fram tidrapporter och läsa tillhörande digitala dagböcker.

Dela och samarbeta

Se till att inte ditt projekt blir personberoende och att du själv sitter på all information. Bjud in en kollega och dela projektet, perfekt om du går på semester, blir sjuk eller kanske går i pension. 

Tydliga rutiner

När din entreprenör använder a-note vet du att vissa rutiner kommer att följas till exempel säkerhetsrutiner. I a-notes görs alltid en riskanalys, tillbud och observationer dokumenteras och delas med dig.

Se vem som är på plats

Du kan direkt se vilka av dina leverantörer som är på plats just nu och behöver du ha kontakt med någon finns kontaktuppgifterna tillgängliga direkt.

Så fungerar det

Inbjudan

Prata med din entreprenör och be om en inbjudan till a-note.

Börja arbeta

Du loggar enkelt in i portalen via din webbläsare. Gränssnittet är enkelt och du kommer snabbt igång.

Avslutat projekt

När projektet är avslutat finns det fortfarande sparat i molnet. Du kan gå in i efterhand för att söka och läsa dokumentation.

Kostnadsfritt

För dig som beställare kostar a-note ingenting - inte heller din entreprenör betalar mer för att du ska få tillgång till kundportalen.

Stäng meny