Säkerhet på arbetsplatsen

Riskanalys för varje projekt

Skapa en företagsmall för riskanalysen som ni sedan använder och aktiverar aktuella risker när ni skapar ett projekt.

Kvitterad och godkänd

Riskanalysen skickas sedan ut till fältpersonalen som läser igenom och kvitterar i samband med start av projekt.

Fältrapporter

Personalen på fältet kan enkelt rapportera in en observation via mobilappen och du som ansvarig kan vidta rätt åtgärder. 

Uppföljning och statistik

Med statistiken är det dessutom möjligt att identifiera verksamhetsprocesser som kan effektiviseras och åtgärder som behöver vidtas för att öka säkerheten.

Minskad administration

Slipp hantera papper och listor för att sköta dokumentationen kring säkerhet. Gör de digitalt istället.

Rapporter direkt från fältet

Rapportera in brister med endast några klick. Enklare blir det inte. 

Redo att komma igång?

Du kan alltid prova fritt i 30 dagar för att se om du gillar lösningen. Om du har några frågor eller funderingar kontaktar du vår support så hjälper dom dig.